Duurzaam & verantwoord

Duurzaam & verantwoord

GEFRA bvba is sedert twee jaar MSC & ASC gecertificeerd.

 

Het MSC label is een internationaal, onafhankelijk keurmerk dat garant staat voor een goed beheerde, duurzame visserij. MSC is een label voor wild gevangen vis. Aandacht voor de status van het bestand, de effecten van de visserij voor het ecosysteem zijn criteria die MSC oplegt om tot een beoordeling te komen. De beoordeling van deze criteria vindt plaats door een onafhankelijke organisatie.
 

Wat voor wild gevangen vis het MSC-keurmerk is, is voor gekweekte vis het ASC-keurmerk.

Het ASC-keurmerk garandeert dat het kweekbedrijf aantoonbaar goed omgaat met de natuur en geen gebruik maakt van antibiotica & chemicaliën. ASC verantwoorde kweek ziet toe op het behoud van de natuurlijke omgeving, de biodiversiteit en de waterreserves en het voorkomen van vervuiling met afvalwater en chemicaliën.

Onze certificering is een logisch gevolg geweest van een duurzaamheidspolitiek die al reeds lang in ons bedrijf ingeburgerd was. Vooraleer er sprake was van MSC & ASC, kochten wij al geen producten aan waaruit bleek dat ze gevoelig waren aan overbevissing. Hiervoor baseerden wij ons toen op de Viswijzer opgesteld door het WWF.

Wanneer wij visproducten aankopen, zowel bestaande referenties als nieuwe, wordt een duurzaamheidstest gedaan. Alle producten worden gecontroleerd op hun duurzaam karakter en moeten een duurzaam label dragen. Producten die niet op een duurzame manier gevangen worden zullen niet opgenomen worden in ons assortiment.

Naast MSC & ASC heb je nog tal van andere keurmerken die elk op hun manier bijdragen aan duurzame & verantwoorde vis

Hieronder een overzicht van de belangrijkste andere keurmerken:
 

 

Icelandic Responsible Fisheries (IRF): De IJslandse visserij is al decennia bezig met het implementeren van de principes van duurzame visvangst. IJsland behoort op dit gebied tot de beste leerlingen van de klas. De bedrijven waar wij mee samenwerken verwerken enkel vis die lijn gevangen wordt.

Dit systeem van vissen heeft als voordeel dat er quasi geen bijvangst wordt bovengehaald en dat de “ondermaatse vis” wordt gespaard. Door het toepassen van deze methode van visvangst komt dit ook de kwaliteit van de vis ten goede.
 

Global Gap: in het leven geroepen door 30 vooraanstaande Europese supermarkten. GLOBALGAP staat voor Global Good Agricultural Practice. Dit zijn de eisen die wereldwijd aan telers, boeren en tuinders worden gesteld aangaande voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit van de producten die ze verbouwen.

Naturland: is een Duits label voor producten uit biologische landbouw. Het geeft aan dat de productie op een milieuvriendelijke wijze is gebeurd.

Friends of the Sea (FOS): is een onafhankelijk keurmerk voor duurzame visserij en aquacultuur. De criteria voor duurzame visserij richten zich op (1) de toestand van het visbestand, (2) de hoeveelheid discards in de visserij, (3) de bijvangsten van kwetsbare soorten, (4) de impact van de visserij op de zeebodem, (5) beheer, (6) sociale omstandigheden en (7) reductie van de Carbon Footprint. Meer dan 50% van de FOS gecertificeerde producten zijn afkomstig uit de kleinschalige of artisanale visserij.